PolishEnglishGerman

Osłony termiczne

W instalacjach technologicznych występuje wiele miejsc gdzie w trakcie przesyłu medium obserwujemy duże straty ciepła są to wszystkie niezaizolowane elementy technologiczne, takie jak zasuwy, kryzy, zawory, przepusty, połączenia kołnierzowe oraz podpory a także całe powierzchnie urządzeń biorących udział w procesie. Rozwiązaniem jest zastosowanie Osłon Termicznych szczelnie dopasowanych do danego elementu jednocześnie z możliwością szybkiego i wielokrotnego montażu i demontażu. Odpowiednio dobrane tkaniny pokryciowe wraz z elementami łączącymi takimi jak nici, rzepy i zapinki oraz skuteczna grubość izolacji w rezultacie na długie lata jest antydotum na straty ciepła jak i w wielu przypadkach gwarancją bezpieczeństwa BHP oraz braku awaryjności urządzeń. Każdorazowo dany problem rozwiązywany jest jednostkowo z przedstawieniem koncepcji optymalnych termicznie i finansowo.