Izolacja nowo powstających rurociągów technologicznych produkcji mieszanki asfaltowej oraz pary świeżej w zakładach Orlen S.A.


Użyto Porogel Plus Pyrogel (PPP) ponieważ temperatura medium przekraczała 290 °C i 540 °C.

O firmie

Firma Aerogels Poland Nanotechnology Sp. z o.o. jest producentem innowacyjnych produktów opartych o najnowocześniejsze izolacje termiczne wyprodukowane w procesie nanotechnologicznym.

Firma nasza jest również wyłącznym przedstawiciel w Polsce firmy Aspen Aerogels Inc z USA, producenta izolacji termicznych nanotechnologicznych.

Zobacz film

 

 

Aerogels Poland Nanotechnology Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 16
11-700 Mrągowo
Poland

Tel: +48 89 741 17 28, +48 89 741 17 29

Zamknij film