Doskonałe właściwości naszych produktów z grupy Porogel wyprodukowanych na bazie nanotechnologii są doceniane i badane przez różne instytuty badawcze oraz naukowe.

Dzięki wprowadzeniu na rynek polski przez Firmę APN Sp. z o.o.  tak doskonałych izolacji termicznych otworzyła się możliwość wprowadzenia innowacji różnych projektów naukowych, technicznych oraz produkcyjnych dla wielu branż przemysłu i gospodarki.

Poniżej przestawiamy niektóre przykłady rozważań oraz propozycji zastosowań naukowych naszych produktów .

Przedstawiamy Państwu prezentację dotyczącą naszych produktów, przygotowaną przez Wojciecha Maziarza, Artura Rydosza oraz Tadeusza Pisarkiewicza i zaprezentowaną podczas IX Konferencji Naukowej w Nałęczowie.


 

OBEJRZYJ PREZENTACJĘ

O firmie

Firma Aerogels Poland Nanotechnology Sp. z o.o. jest producentem innowacyjnych produktów opartych o najnowocześniejsze izolacje termiczne wyprodukowane w procesie nanotechnologicznym.

Firma nasza jest również wyłącznym przedstawiciel w Polsce firmy Aspen Aerogels Inc z USA, producenta izolacji termicznych nanotechnologicznych.

Zobacz film

 

 

Aerogels Poland Nanotechnology Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 16
11-700 Mrągowo
Poland

Tel: +48 89 741 17 28, +48 89 741 17 29

Zamknij film